|
|
|
|
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 8
w Tomaszowie Maz.
|
|
|
|
"Nie jest ważne abyś był leszy od innych, ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego."
Mahatma Gandhi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABSOLWENCI


       Historia szkoły to także losy absolwentów. Liczni pozostali w rodzinnej miejscowości
i tu założyli swoje rodziny. Wielu spośród nich zajmuje kierownicze stanowiska. Są księgowymi, nauczycielami, lekarzami, działaczami samorządowymi a także dobrymi fachowcami w różnych dziedzinach gospodarki. Część z nich prowadzi własną działalność gospodarczą. Niektórzy absolwenci opuścili rodzinne strony i wyjechali w różne regiony Polski, realizując swoje życiowe plany. Oto niektórzy z nich:
Kazimierz Karwas – dyrektor techniczny Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu.
Ludmiła Kucharska – dyrektor Spółdzielni Mleczarskiej "MLEKOVITA" Oddział w Lubawie.
Tomasz Danielik – wykładowca na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
dr inż. Beata Malinowska-Pawłowska – Katedra Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
dr Adam Kucharski - Katedra Badań Operacyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Stanisław Karwas - Radny Powiatu.
Iwona Goska - była Radna Powiatu.
dr Marcin Kiedrzyński – Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Nauczyciele i absolwenci naszej szkoły:
Lena Słowikowska
Izabela Dębińska
Agnieszka Kujawska
Joanna Piechna
Maciej Saktura
Marcin Saktura
Jarosław Stępień
Dorota Wieczorek
Paweł Zakaszewski
Monika Żyrek

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|"Ideały są jak gwiazdy. Nie można do nich dojść, ale można się nimi kierować."
George Bernard Show

Opiekun strony - Maciej Saktura