|
|
|
|
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 8
w Tomaszowie Maz.
|
|
|
|
"Nie jest ważne abyś był leszy od innych, ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego."
Mahatma Gandhi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E K O P R A C O W N I A

Nazwa zadania:
"Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim"

Ekopracownia, w której realizowany będzie program edukacji ekologicznej "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy", utworzona w październiku 2015 roku, współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia".Wartość całkowita zadania: 39 988zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 31 400zł

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|"Ideały są jak gwiazdy. Nie można do nich dojść, ale można się nimi kierować."
George Bernard Show

Opiekun strony - Maciej Saktura