|
|
|
|
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 8
w Tomaszowie Maz.
|
|
|
|
"Nie jest ważne abyś był leszy od innych, ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego."
Mahatma Gandhi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORGANIZACJE


RZECZNIK PRAW UCZNIA
Wśród uczniów –
Wśród nauczycieli –


RADA RODZICÓW
Przewodnicząca – p. Katarzyna Nabiałek
Wiceprzewodnicząca – p. Olga Górnicka-Krul


SAMORZĄD SZKOLNY
Opiekunowie: Adrianna Adamska-Mundzia, Aneta Stanisławska, Anna Zaborowska.


SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
Opiekun - Agnieszka Kujawska, Emilia Kwaśniak, Izabela Dębińska, Ewa Turlik- Kostanek.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Opiekun - Dorota Wieczorek.

Sprawowanie opieki nad uczniami, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej. Opieka nad uczniami będącymi sierotami lub półsierotami.

Pomoc finansowa uczniom - dofinansowanie wycieczek, podręczników, przyborów, obiadów. Przyznawanie paczek świątecznych, odzieży, zapomóg.


LIGA OCHRONY PRZYRODY
Opiekunowie:
Emilia Kwaśniak - klasy 1-3,
Halina Malej - klasy 4-6 i gimnazjum.

Pogłębianie wiedzy przyrodniczej
Dostrzeganie walorów przyrodniczych naszego regionu
Dostrzeganie wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze
Rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej

Opieka nad zielenią wewnątrz szkoły, prace w ogrodzie szkolnym, zakładanie, naprawa i wykonanie karmników, dokarmianie ptaków i zwierzyny, uczestnictwo w sadzeniu lasu.


POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Opiekunowie:
Ewa Wojciechowska - szkoła podstawowa,
Halina Malej - gimnazjum.

Konkurs czystości
Profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa, antynarkotykowa
Pomoc dzieciom z rodzin biednych - zbiórka odzieży pomoc ludziom starym i chorym
bezpieczna droga do szkoły

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - 10 października
Światowy dzień walki z AIDS - 1 grudnia
Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia
Dzień Ochrony Środowiska - 5 czerwca
Dzień bez papierosa - 31 maja

Formy: filmy, plakaty, wycieczki, pogadanki


SZKOLNE KOŁO OSZCZĘDNOŚCI
Opiekun - Monika Żyrek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|"Ideały są jak gwiazdy. Nie można do nich dojść, ale można się nimi kierować."
George Bernard Show

Opiekun strony - Maciej Saktura