|
|
|
|
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 8
w Tomaszowie Maz.
|
|
|
|
"Nie jest ważne abyś był leszy od innych, ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego."
Mahatma Gandhi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDARZENIA rok szkolny

2018/20172017/20162016/20152015/2014
2014/20132013/20122012/20112011/2010
2010/20092009/20082008/20072007/2006


ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Każdego roku w dniu 31 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. W dniu 28 maja odbyła się pogadanka profilaktyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii , przeprowadzona przez pracownika Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. Słuchaczami byli uczniowie kl. I A. Ciekawe materiały profilaktyczne zostały rozpowszechnione wśród wszystkich uczniów gimnazjum.TOMASZOWSKIE DYKTANDO GIMNAZJALISTÓW

29 kwietnia w Zespole Szkół nr 8 odbyło się IV Tomaszowskie Dyktando Gimnazjalistów. Umiejętnościami poprawnej pisowni wykazało się 25 uczniów z gimnazjów Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Tekst dyktanda nie stanowił większego problemu dla laureatów:
I miejsce zajęła Lidia Grzegorczyk z Gimnazjum w Inowłodzu,
II miejsce – Kamil Plich z Gimnazjum nr 3,
III miejsce – Aleksandra Błaszczyk z Gimnazjum w Ujeździe i Paulina Kijewska z Gimnazjum w Będkowie,
wyróżnienia zdobyły: Michalina Król z Gimnazjum nr 8 i Aleksandra Klokart z Gimnazjum w Smardzewicach.TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

16 kwietnia w Zespole Szkół nr 8 w Tomaszowie Maz. odbył się etap miejsko - powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji.

Turniej ma charakter edukacyjny i przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji młodych uczestników ruchu drogowego. Dzięki turniejowi najmłodsi uczestnicy chętniej zapoznają się z problematyką związaną z przepisami prawa , a także udzieleniem pierwszej pomocy przedlekarskiej i innymi zagadnieniami dotyczącymi bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach.

W eliminacjach brali udział uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Każdy uczestnik turnieju musiał rozwiązać test ze znajomości zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , następnie sprawdził swoje umiejętności kierowania rowerem na trudnym torze przeszkód.

W kategorii szkół podstawowych wzięło udział 9 drużyn.
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12,
II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7,
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13.
Nagrodę indywidualną odebrał uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 – Jakub Kunka.

W kategorii gimnazjów wzięło udział 10 drużyn.
I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 4,
II miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 6,
III miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 7.
Nagrodę indywidualną odebrał uczeń Gimnazjum nr 8 – Marcin Świdziński.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Komendę Wojewódzką Policji, Polski Związek Motorowy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Ceramikę Paradyż, Frito Lay.DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu odbył się w Zespole Szkół nr 8 w Tomaszowie Maz. w dniu 4.03.2014 r., zorganizowany przez Samorząd Uczniowski przy współpracy z p. pedagog oraz Powiatową Komendą Policji w Tomaszowie Maz.

Pierwszym punktem programu była prelekcja nadkom. P. Kowalskiego, przedstawiciela KPP w Tomaszowie, który ukazał prawne aspekty korzystania z Internetu, uczulając młodzież na fakt, że anonimowość w sieci to tylko pozór… Była mowa o cyberprzemocy, sextingu, spamie, przestępstwach internetowych oraz innych zagrożeniach związanych
z nadużywaniem Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu przybrał formę happeningu oraz rywalizacji klas „A” kontra klasy „B”. Zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zadaniem uczniów klas 1-3 SP było przygotowanie haseł i rymowanek. Najmłodsi chętnie wzięli udział w konkursie na plakat. Uczniowie klas IV-VI byli aktorami i autorami scenek. Klasy
I gimnazjum reprezentowały piosenki do hasła „Razem tworzymy lepszy Internet”.
Drugie klasy gimnazjum odpowiadały na pytania konkursowe ze znajomości zagadnień informatycznych. Ponadto klasy II i III gimnazjum przygotowały konkursowe filmiki. Wszystkie konkurencje podlegały ocenie JURY.PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ

15 listopada 2013 roku o godzinie 17.00 odbyło się pasowanie na gimnazjalistę zorganizowane przez Samorząd Uczniowski.

Na uczniów klas I czekało wiele konkurencji, w których musieli wykazać się fantazją, sprytem i pomysłowością. Zmagania pierwszaków oceniało jury: p. dyrektor
L. Słowikowska, p. wicedyrektor S. Przybyszewska oraz p. A. Stanisławska.

Wchodząc do sali należało pokonać grę w klasy, następnie rozpoczęły się zabawy np.: karaoke, taniec, pokaz mody z wykorzystaniem papieru toaletowego. Pierwszą część uroczystości zakończyło zadanie polegające na przedstawieniu swojej klasy. Była to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim świetna zabawa. W drugiej części uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, zostali pasowani na gimnazjalistę przez panią dyrektor
i odebrali pamiątkowe dyplomy. Każda klasa otrzymała certyfikat, uprawniający do zwolnienia z pytania z jednej lekcji. Przeżycia gimnazjalistów miały swój dalszy ciąg – odbyła się dyskoteka ze słodkim poczęstunkiem.ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Dzień 15 listopada 2013 r. to ważna data w życiu Szkoły Podstawowej nr 6 . Tego dnia uczniowie klas pierwszych zdali swój pierwszy szkolny egzamin i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści pod opieką swych wychowawczyń przygotowali programy artystyczne. W pięknie udekorowanej na tę okazję sali gimnastycznej uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne. Wiersze i piosenki, które przedstawili związane były z tematami bliskimi dzieciom. Dotyczyły między innymi przyjaźni, koleżeństwa, miłości do kraju ojczystego, bezpiecznego zachowania się w szkole.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie. Pierwszacy zgodnym chórem wypowiedzieli tekst ślubowania. Ślubowali „sumiennie wywiązywać się z obowiązku szkolnego i dbać o dobre imię szkoły”. Następnie wszyscy pierwszoklasiści dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Pani Dyrektor, dotykając symbolicznym ołówkiem ramienia każdego Pierwszaka, wygłaszały formułę przyjęcia dzieci do grona uczniów. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez gościa
– p. radnego K. Kuchtę, Samorząd Uczniowski , panią Dyrektor oraz Radę Rodziców.VIII POWIATOWY KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

KONCERT LAUREATÓW VIII POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

11listopada 2013 w Kościele pod wezwaniem Św. Marcina (dzielnica Białobrzegi) odbył się Koncert Laureatów VIII Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Organizatorami konkursu i koncertu był Zespół Szkół Nr 8 oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury. Koncertowi towarzyszyło wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych, młodych artystów ufundowanych przez Urząd Miasta, Radę Rodziców ZS nr 8 oraz DOK. W przesłuchaniach konkursowych, które miało miejsce 5 listopada w Dzielnicowym Ośrodku Kultury, uczestniczyło blisko 130 wykonawców, w tym zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, oraz soliści i duety. Uczestników oceniało jury w składzie: Grażyna Węgrzyńska – przewodnicząca jury, Katarzyna Małek, Wacława Bąk, Halina Szczucińska oraz Krystyna Koselak. Członkowie komisji podkreślili bardzo wysoki poziom artystyczny tegorocznych prezentacji. Koncert był wyjątkową okazją do uczczenia 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W kategorii szkoła podstawowa zwycięzcami zostali:
I miejsce
Zespół wokalny - Ośrodek Kultury „TKACZ”
Zuzanna Borowska- Jednostka Wojskowa 4389 w Tomaszowie Maz.
II miejsce
Patrycja Rój - Zespół Szkół w Ujeździe
Zespół wokalny- Szkoła Podstawowa Nr 6
III miejsce
Ewy Kaczmarek- Szkoła Podstawowa Nr 10
Otylia Garczyńska, Karolina Zalewska i Zespół "Ananasy z Trzeciej Klasy"- Szkoła Podstawowa Nr 12
Wyróżnienie
Maria Puchta, Karolina Lasota, Jakub Snopek- Zespół Szkół w Niewiadowie
Julia Stępień- Szkoła Podstawowa Nr 1
Alicja Matysiak- Szkoła Podstawowa Nr 12
W kategorii gimnazjum nagrody otrzymali:
I miejsce
Adam Wiączek - Gimnazjum Nr 7
II miejsce
Zespół wokalno-instrumentalny- Ośrodek Kultury TKACZ
Zespół wokalny- Gimnazjum Nr 8
III miejsce
Dominika Warsicka - Klub Wojskowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
Aleksandra Banasiak- Gimnazjum Nr 4
Wyróżnienie
Karolina Niewiadomska- Gimnazjum Nr 6
Kamila Kamocka- Gimnazjum Nr 3
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne laureatami zostali:
I miejsce
Jagoda Jasnowska- Wojskowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
II miejsce
Marcin Skorupski, Jakub Miszczyk- I LO w Tomaszowie Mazowieckim
III miejsce
Beata Rudzka, Igor Gabryanczyk- Dzielnicowy Ośrodek Kultury
Wyróżnienie
Patrycja Adamska- Jednostka Wojskowa 4389 w Tomaszowie Mazowieckim
Zespół wokalny- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Agata Milczarek- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Katarzyna Piwowarska- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Młodzi wykonawcy udowodnili, że dla młodego pokolenia słowa "Ojczyzna" , "Patriotyzm" to nie puste hasła. Zaangażowanie w wykonywane utwory wprowadziły liczną publiczność w klimat sprzyjający wyciszeniu i refleksji nad męstwem naszych przodków walczących o niepodległość Ojczyzny. Talent i wzruszające interpretacje wykonawców zostały docenione przez obecnego na koncercie posła na Sejm RP Pana Marcina Witko, który postanowił dodatkowo wyróżnić czworo młodych artystów zapraszając ich na wyjazd do Brukseli.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
20 września – nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, która została zorganizowana pod hasłem " ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ" - 425 uczniów naszej szkoły sprzątało teren dzielnicy Białobrzegi i pobliskich lasów.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
2 września 2013 r. rozpoczął się rok szkolny 2013/2014, ogłoszony Rokiem Szkoły
w Ruchu. Wspólnym celem jest zachęcenie do większej aktywności fizycznej, która sprzyja kształtowaniu charakteru, wytrwałości, współdziałaniu w zespole i nawyku dbania o własne zdrowie. W Szkole Podstawowej nr 6 będzie uczyło się 256 uczniów,
w Gimnazjum nr 8 – 169. O edukację naszych podopiecznych zadba 33 nauczycieli.


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|"Ideały są jak gwiazdy. Nie można do nich dojść, ale można się nimi kierować."
George Bernard Show

Opiekun strony - Maciej Saktura